Priorități 2019 – 2020

În plan general:

 • implicarea în aniversarea, în anul 2019, a 110 ani de la înfiinţarea STB, conform Rezoluţiei votate de Consiliul STB în 2018 şi în baza parteneriatelor deja încheiate de Sindicat sau ASTPL;
 • dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului educaţional prin desfăşurarea unor acţiuni pe diferite teme de educaţie civică şi legislativă, participarea activă la cursuri şi seminarii pe teme sindicale;
 • urmărirea strictă a evidenţei membrilor de sindicat, evident, pornind de la nivel de nucleu; 
 • stimularea participării membrilor STB la activităţile sindicale şi consultarea acestora în toate problemele de interes major pentru aceştia;
 • derularea unor campanii periodice, care să acopere teme din care să rezulte implicarea responsabilă a STB;
 • participarea reprezentanţilor STB la teleconferinţe, şedinţe de evenimente, Consiliu de Administraţie, Comitete de sănătate şi securitate etc.;
 • ţinerea la curent cu demersurile şi acţiunile legate de programul de investiţii al Primăriei în vederea modernizării transportului public în Capitală.

În domeniul structural:

 • întocmirea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Consiliului, Biroului Executiv, Biroului Permanent, Consiliilor la nivel de Filială, Comitetelor la nivel de nuclee şi Departamentelor socio-profesionale, care vor cuprinde atribuţii, competenţe, relaţii de muncă, fluxurile informaţionale.
 • acţiuni concrete în vederea creşterii numărului de membri şi stimularea mişcării de femei şi a mişcării de tineret în cadrul STB.

În domeniul negocierii CCM:

 • păstrarea tuturor drepturilor câştigate prin negocierile anterioare purtate cu Conducerea STB SA şi extinderea acestora, în funcţie de posibilităţile reale;
 • finalizarea graduală a punctelor rămase spre rezolvare la momentul semnării unor acte adiţionale, în special, a celor legate de condiţiile de muncă.

În domeniul economic:

 • Biroul Permanent al STB va urmări consolidarea situaţiei financiară a STB în scopul asigurării tuturor condiţiilor pentru realizarea obiectivelor strategice şi desfăşurarea optimă a activităţii curente;
 • reorganizarea evidenţei contabile şi gestionarea mijloacelor financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Biroul Executiv al STB va analiza situaţia logisticii, a altor mijloace materiale necesare şi adoptarea măsurilor ce se impun;
 • coordonarea întregii activităţi financiare pe baza Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al STB şi evidenţierea sa în bilanţul contabil.

În domeniul profesional:

 • Biroul Executiv al STB va defini sarcinile şi obiectivele specifice privind creşterea continuă a nivelului de pregătire profesională a liderilor şi a membrilor noştri de sindicat;
 • acţiuni de pregătire temeinică a reprezentanţilor STB care participă la dialogul social, sprijinindu-i să-şi formeze o cultură a dialogului bazată pe argumente, necesară validării punctelor de vedere sindicale.

În domeniul relaţiei cu structurile sindicale confederative şi federative:

 • intensificarea dialogului şi acţiuni comune cu toate confederaţiile în vederea impulsionării rezolvării problemelor cu care se confruntă mişcarea sindicală pe plan naţional;
 • STB, fiind cel mai mare sindicat din cadrul Federaţiei Sindicatelor din Transporturi, Transloc şi Servicii Publice ,,ATU-ROMÂNIA”, va impulsiona la nivelul Federaţiei implementarea unor proiecte care să aibă ca rezultat coagularea mişcării sindicale în sectorul nostru de activitate.

Prin unitate ajungem departe!

ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ!

error: Conținutul este protejat !!