Legislatia muncii

Codul-fiscal-din-2015

Codul-muncii-din-2003

Legea-dialogului-social-nr-62-2011

Legea-nr-5-2020-a-bugetului-de-stat-pe-anul-2020

Legea-nr-6-2020-a-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2020

Legea-nr-67-2006-privind-protectia-drepturilor-salariatilor-in-cazul-transferului-intreprinderii-al-unitatii-sau-al-unor-parti-ale-acestora

Legea-nr-92-2007-serviciilor-publice-de-transport-persoane-in-unitatile-administrativ-teritoriale

Legea-nr-94-2014-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-8-2009-privind-acordarea-tichetelor-de-vacanta

Legea-nr-127-2019-privind-sistemul-public-de-pensii

Legea-nr-165-2018-privind-acordarea-biletelor-de-valoare

Legea-nr-215-2019-pentru-modificarea-legii-nr-263-2010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice

Legea-nr-263-2010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice

Legea-nr-319-2006-a-securitatii-si-sanatatii-in-munca

Legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006

Legea-societatilor-nr-31-1990

Norma-metodologica-de-aplicare-a-prevederilor-legii-securitatii-si-sanatatii-in-munca-nr-319-2006-din-11102006

Normele-de-igiena-pentru-transporturile-de-persoane-din-14012008

Ordinul-nr-50-2019

Ordinul-nr-147-2020-pentru-aprobarea-procedurii-privind-stabilirea-sumei-reprezentand-pana-la-35-din-impozitul-anual-datorat-pentru-sustinerea-entitatilor-nonprofit-care-se-infiinteaza-si-functioneaza

Ordonanţă nr. 26-2000

Ordonanta-de-urgenta-nr-195-2002-privind-circulatia-pe-drumurile-publice

Ordonanta-nr-26-2013-privind-intarirea-disciplinei-financiare-la-nivelul-unor-operatori-economici-la-care-statul-sau-unitatile-administrativ-teritoriale-sunt-actionari-unici-ori-majoritari

OUG 18 din 2018 – 2%

OUG 25 din 2018 – 2%

Precizari_Lg192_2015

Regulamentul 1370 din 2007_580ro

Regulamentul-de-aplicare-a-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-195-2002-privind-circulatia-pe-drumurile-publice-din-04102006

Ordinul nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor privind unele măsuri în domeniul protecției sociale

Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale

Ordonanța de urgență nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități

error: Conținutul este protejat !!