Legislatia muncii

Codul-fiscal-din-2015

Codul-muncii-din-2003

Legea-dialogului-social-nr-62-2011

Legea-nr-5-2020-a-bugetului-de-stat-pe-anul-2020

Legea-nr-6-2020-a-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2020

Legea-nr-67-2006-privind-protectia-drepturilor-salariatilor-in-cazul-transferului-intreprinderii-al-unitatii-sau-al-unor-parti-ale-acestora

Legea-nr-92-2007-serviciilor-publice-de-transport-persoane-in-unitatile-administrativ-teritoriale

Legea-nr-94-2014-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-8-2009-privind-acordarea-tichetelor-de-vacanta

Legea-nr-127-2019-privind-sistemul-public-de-pensii

Legea-nr-165-2018-privind-acordarea-biletelor-de-valoare

Legea-nr-215-2019-pentru-modificarea-legii-nr-263-2010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice

Legea-nr-263-2010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice

Legea-nr-319-2006-a-securitatii-si-sanatatii-in-munca

Legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006

Legea-societatilor-nr-31-1990

Norma-metodologica-de-aplicare-a-prevederilor-legii-securitatii-si-sanatatii-in-munca-nr-319-2006-din-11102006

Normele-de-igiena-pentru-transporturile-de-persoane-din-14012008

Ordinul-nr-50-2019

Ordinul-nr-147-2020-pentru-aprobarea-procedurii-privind-stabilirea-sumei-reprezentand-pana-la-35-din-impozitul-anual-datorat-pentru-sustinerea-entitatilor-nonprofit-care-se-infiinteaza-si-functioneaza

Ordonanţă nr. 26-2000

Ordonanta-de-urgenta-nr-195-2002-privind-circulatia-pe-drumurile-publice

Ordonanta-nr-26-2013-privind-intarirea-disciplinei-financiare-la-nivelul-unor-operatori-economici-la-care-statul-sau-unitatile-administrativ-teritoriale-sunt-actionari-unici-ori-majoritari

OUG 18 din 2018 – 2%

OUG 25 din 2018 – 2%

Precizari_Lg192_2015

Regulamentul 1370 din 2007_580ro

Regulamentul-de-aplicare-a-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-195-2002-privind-circulatia-pe-drumurile-publice-din-04102006

Ordinul nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor privind unele măsuri în domeniul protecției sociale

Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale

Ordonanța de urgență nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități

Legea nr 55 2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de covid 19

Legea nr 165 2018 privind acordarea biletelor de valoare

Normele metodologice de aplicare a legii nr 165 2018 privind acordarea biletelor de valoare din 28/12/2018

Ordinul nr 2876 1452 2020 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2020

error: Conținutul este protejat !!